Bostadskoncept

Lilleby och Trygghetsbostäder är två av Trygghems populära bostadskoncept som nu uppförs i ett antal kommuner runt om i Storstockholmsområdet. Läs mer om dem nedan.