För att bättre kunna tillvarata kommande marknadsmöjligheter rörande framförallt produktion av hyresrätter för egen förvaltning samt optimera effektiviteten, har ledningen inlett ett omstruktureringsarbete med syfte att tydligare särskilja de olika avdelningarna inom koncernen.  Affärsutveckling och förvärv kommer framgent drivs från moderbolaget, Projekt och Produktion genomföras av TryggHem Projektutveckling AB som tillika TryggHem Förvaltning AB får en mer fristående roll och ledning.  Peter Servin med stor erfarenhet av organisations- och ledarskapsfrågor från både Försvarsmakten samt affärsvärlden har rekryterats för att leda arbetet samt initialt ansvara för TryggHem Projektutveckling AB som t.f. COO.

 

Stockholm den 22 maj 2018,

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
mr@trygghem.se