Västra Måttan

Med naturskönt läge vid Mälaren avser TryggHem bebygga 17 detaljplanerade fastigheter om totalt 7 hektar med praktiska enplanshus.

Projektering och Bygglovsprocess pågår.  Förväntad byggstart våren 2019.