Söderby Park II, Salem

På den förvärvade fastigheten om cirka 9 000 kvm är målsättningen att på sikt utvinna ytterligare byggrätter. Den generösa tomten är idag bebyggd med en 2,5-plansbyggnad om ungefär 1 500 kvm, vilken inrymmer ett 20-tal lägenheter. Söderby Park har blivit ett populärt bostadsområde med sitt naturnära läge och storstadens utbud inom räckhåll.