Söderby Park II, Salem

TryggHem har efter ingånget Planavtal rörande 10 parhusbostäder avyttrat del av fastigheten med den befintliga byggnaden och kommer fortsättningsvis driva vidare processen med utveckling av de byggrätter som finns på fastigheten. Förvaltningsfastigheten såld till IMH Fastigheter.