Enköping II, Enköping

På fastigheten om cirka 5 500 kvm är målsättningen att skapa ett levande bostadskvarter med uppemot 200 lägenheter av varierande storlek samt inslag av handel och service i gatuplanet. Fastigheten är idag bebyggd med en 1,5-plansbyggnad om ungefär 3 500 kvm, vilken sedan länge inrymmer verksamheten Klädhuset M.

Planbesked erhållet. Fastigheten såld till HSB och SHH Bostad.