Bro Station, Upplands Bro

Vid Bro station är TryggHem i färd med att vidareutveckla området genom en varsam modernisering av stationssamhället. I de nya husen avses lägenheterna upplåtas med hyresrätt, fastigheterna avses ingå i den egna förvaltningen.