exterior
 

ApartHotel Loft, Telefonplan

Efter en framgångsrik utveckling av det strategiskt belägna ApartHotel Telefonplan (Attaché) har en påbyggnad möjliggjorts inom befintlig detaljplan, i form av 20-talet nya hotellägenheter för företagare. Tillsammans med SR-K arkitekter har vi skapat ljusa och sobert inredda studiolägenheter med etagedel och generös takhöjd. Likt hotellets befintliga företagslägenheter kommer även dessa att upplåtas i bostadsrättsform, vilket stärker den befintliga föreningens ekonomi. 

 
PROJEKTHEMSIDA