exterior
 

ApartHotel Loft, Telefonplan

Efter en framgångsrik utveckling av det strategiskt belägna ApartHotel Attaché pågår f.n.
en påbyggnad vilken möjliggjorts inom befintlig detaljplan, i form av 20-talet nya hotellägenheter för företagare. Tillsammans med SR-K arkitekter skapar vi ljusa och sobert inredda studiolägenheter med etagedel och generös takhöjd. Likt hotellets befintliga företagslägenheter kommer även dessa att upplåtas i bostadsrättsform, vilket stärker den befintliga föreningens ekonomi. Fåtal objekt återstår och byggnation pågår. För mer information se länk nedan.
 
PROJEKTHEMSIDA