TryggHem Bostads AB

TryggHem är specialister på fastighetsutveckling.

Bolaget TryggHem Bostads AB (publ.) bildades 2014 av Lars Kristiansson och Mikael Rosenberg, den gemensamma verksamheten startades dock redan 2009.

Vår affärsidé grundar sig på nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder, utveckling av samhällsfastigheter samt förvaltning av hyresfastigheter, allt med fokus på Stor-Stockholmsregionen.

Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från ”ax till limpa” med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med låg genomförande risk och korta beslutsvägar.

Bolagets målsättning är att fortsätta växa med projekt om 40–200 bostäder, för vilket vi aktivt förvärvar byggrätter. Vi driver för närvarande ett dussintal utvecklingsprojekt i olika skeden om över 100 000 kvm, i form av bland annat ett tusental bostäder, vård- och trygghetsboenden samt inslag av kommersiella ytor.

Ledningen har en gedigen erfarenhet från de flesta aspekter av fastighetsmarknaden genom ett stort antal framgångsrika utvecklingsprojekt, mäkleri samt förvaltning. Sammantaget sysselsätter koncernen i dagsläget ett 20-tal personer.

Styrelse

Hans Liljeblad (f. 1957)
Ordförande

Hans är Advokat och delägare i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå. Tidigare grundare och delägare i Hellström & Partners Advokatbyrå samt Liljeblad & Co Advokatbyrå. Hans har erfarenhet från flera privata och publika (börs) bolagsstyrelser.

Björn Hårderup (f. 1961)
Ledamot

Björn är representant för Alternative Leaders, Luxembourg baserad fond med ca. EUR 2mdr under förvaltning. Tidigare Head of International Sales på Nordea Securities, Marknadschef på Erik Penser Fonder samt Nordiska Fondkommission. Aktie-/optionsmäklare vid starten av OM(X).

Jan Arpi (f. 1963)
Ledamot

Jan är CFO på Marginalen Bank. Tidigare Head of Group Finance på Swedbank, VD för Cinnober Financial Technology AB och SAP Svenska AB samt Group Treasurer på Swedish Match och Group Finance Controller på Skanska AB. Jan var tidigare även Revisor på PWC.

Lars Kristiansson (f. 1962)
Ledamot

Lars grundade BIK Fastigheter AB 1989 och har över 25 års framgångsrika erfarenheter inom fastighetsförvaltning/ägande, bostadsrättsombildningar samt fastighetsutveckling. Projekten har drivits dels i egen regi, dels tillsammans med större fastighetsbolag.

Mikael Rosenberg (f. 1977)
Ledamot

Mikael har erfarenhet av mäkleri och har deltagit i förmedling av objekt för miljardbelopp, förvaltat fastighetsbestånd om ca 1 000 lägenheter i Stockholms-området, samt deltagit som projektpartner i förädlingsprojekt av flera fastigheter i Stockholm. Mikael är även grundare av GXG Global Exchange Group AB, en Pan-europeisk börsoperatör, samt tidigare styrelseledamot i GXG Markets A/S.