TryggHem Bostads AB

TryggHem är specialister på fastighetsutveckling.

Vår affärsidé grundar sig på nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder i Stor-Stockholms regionen.

Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från ”ax till limpa” med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.

Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste 5 åren, genom projekt om 20–200 bostäder för vilket vi aktivt förvärvar byggrätter. Vi driver för närvarande ett dussintal utvecklingsprojekt i olika skeden om över 150 000 kvm, i form av bland annat över tusen lägenheter samt ett hundratal par-/radhus i Stockholmsområdet.

Ledningen har tillsammans mer än 50 års erfarenhet från fastighetsmarknaden genom ett stort antal framgångsrika utvecklingsprojekt, mäkleri samt förvaltning. Sammantaget sysselsätter koncernen i dagsläget ett 60-tal personer.

Styrelse

Hans Liljeblad (f. 1957)
Ordförande

Hans är Advokat och delägare i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå. Tidigare grundare och delägare i Hellström & Partners Advokatbyrå samt Liljeblad & Co Advokatbyrå. Hans har erfarenhet från flera privata och publika (börs) bolagsstyrelser.

Björn Hårderup (f. 1961)
Ledamot

Björn är representant för Alternative Leaders, Luxembourg baserad fond med ca. EUR 2mdr under förvaltning. Tidigare Head of International Sales på Nordea Securities, Marknadschef på Erik Penser Fonder samt Nordiska Fondkommission. Aktie-/optionsmäklare vid starten av OM(X).

Jan Arpi (f. 1963)
Ledamot

Jan är CFO på Marginalen Bank. Tidigare Head of Group Finance på Swedbank, VD för Cinnober Financial Technology AB och SAP Svenska AB samt Group Treasurer på Swedish Match och Group Finance Controller på Skanska AB. Jan var tidigare även Revisor på PWC.

Lars Kristiansson (f. 1962)
Ledamot

Se ovan.

Mikael Rosenberg (f. 1977)
Ledamot

Se ovan.