Finansiell information

Kalender

31 augusti 2017
Bokslutskommuniké 2016/2017 – TryggHem Projekt 1 AB (publ)

Bolagsstyrning

Ledning
Mikael Rosenberg
Lars Kristiansson
Marcus Lindahl

Styrelse
Mikael Rosenberg
Lars Kristiansson
Jan Arpi
Björn Hårderup
Hans Liljeblad

Bolagsordning TryggHem Projekt 1 AB (publ)