Mer än hälften av de 44 parhusbostäderna i projekt Brf Englamarken inom området Slottskogen i Skokloster har nu sålts slut med bindande Förhandsavtal.  Byggnationen skall starta inom kort och genomförs av Active Entreprenad AB, vilka är kontrakterade som totalentreprenörer.  Tillträde beräknas ske löpande med start under slutet av fjärde kvartalet 2018.

Stockholm den 2 maj 2018,
För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
mr@trygghem.se