De 72 lägenheterna i projekt Brandstationen i Bro har nu sålts slut med bindande Förhandsavtal. Byggnationen fortskrider enligt plan och genomförs av Totalprojekt i Mälardalen AB, vilka är kontrakterade som totalentreprenörer.  Tillträde beräknas som tidigare planerat ske under det fjärde kvartalet 2018. Stockholm den 27 februari 2018 För mer information, vänligen kontakta:Anna Spennare, Marknadschefanna.s@trygghem.se

TryggHem är mycket glada över att kunna kommunicera att Detaljplan 2 inom Täby Park, det tidigare galoppfältet, antogs vid gårdagens kommunfullmäktigemöte i Täby.  Detaljplanen har drivits i gott samarbete med Riksbyggen och antogs samtidigt som Detaljplan 1, där Skanska, JM och Täby kommun är markägare. De två detaljplanerna omfattar tillsammans ca 2 000 bostäder, lokaler, förskolor och en större skola. Täby Park är ett stort utbyggnadsprojekt med hög kvalitets- och

TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”TryggHem”) har genom dotterbolag tecknat avtal om köp av fastigheterna Skokloster 14:1-14:23 via en bolagsaffär. Fastigheterna om tillsammans ca 1,7 ha är detaljplanerade för småhusbebyggelse och medger byggnation av 44 bostäder i parhusform, med en maximal BTA om 5 280 kvm. Tillträdet är avtalat till den 1 november 2017. Köpeskillingen uppgår till maximalt 25,5 miljoner kronor och erläggs med eget kapital samt säljarreverser. TryggHem har för avsikt att snarast

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har idag avyttrat fastigheterna Korsängen 20:2 och Korsängen 20.3 i centrala Enköping till HSB och SHH Bostad genom en bolagsöverlåtelse. TryggHem har under det senaste året drivit detaljplanearbete för att utveckla fastigheten till bostäder och har genom denna transaktion överlämnat projektet till en stabil ny ägare som kan driva projektet vidare och uppföra attraktiva bostäder i centrala Enköping. Avyttringen är en del i TryggHems nuvarande

TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”TryggHem” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om försäljning av fastigheterna Lidingö Lyftkranen 2 och Lidingö 12:195, där TryggHem äger 51%, till Innovation Properties genom en bolagsöverlåtelse. Köpeskillingen uppgår till 32,5 miljoner kronor och tillträdet är avtalat till den 31 oktober 2017. Resultateffekten för TryggHems andel från försäljningen blir ca 4 miljoner kronor och genom försäljningen tillförs Bolaget cirka 15 mkr i likviditet. Byggnaderna om ca

HSB och SHH Bostad har idag tillträtt som nya ägare av fastigheten Enköping Kryddgården 6:5.    – Vi är mycket glada att kunna genomföra denna transaktion med just HSB och SHH Bostad, vilket gör att vi lämnar projektet vidare i goda händer, säger Mikael Rosenberg, VD. Stockholm den 29 juni 2017  För mer information, vänligen kontakta: Mikael Rosenberg, VD 0733 99 70 50 mr@trygghem.se

Idag togs det första spadtaget för TryggHems projekt Brandstationen i Bro. TryggHems VD Mikael Rosenberg och Affärschef Lars Kristiansson höll i spaden tillsammans med Upplands-Bro kommunstyrelses ordförande Camilla Janson. Inflyttning är planerad till hösten 2018 och på plats under ceremonin fanns bland annat projektets samarbetspartners Drake & Westberg projektledning AB och Total Projekt i Mälardalen. För att läsa mer om projektet, se projekthemsidan. Stockholm den 14 juni 2017  För mer information,

TryggHems projekt i Täby Park och vårt samarbete med mäklarfirman ESNY uppmärksammades i veckans avsnitt av Toppmäklarna på Kanal 5. Programmet hittar ni här (”här” = länk till http://www.dplay.se/toppmaklarna/season-2-jakten-pa-det-stora-forsaljningsuppdraget/). Våra ytterligare samarbetspartners inom projektet är Koncept Stockholm, Notar Nyproduktion och ÅWL Arkitekter. Stockholm den 8 juni 2017 För mer information, vänligen kontakta: Anna Spennare, Marknadschef anna.s@trygghem.se

På marknadsavdelningen börjar Ebba Lundborg den 1 juni som projektledare. Hon kommer närmast från motsvarande avdelning på Notar Nyproduktion. Inom projektorganisationen tillträder Niklas Allard rollen som förvaltnings- och uthyrningsansvarig den 31 augusti. Niklas kommer närmast från Einar Mattsson där han arbetat som fastighetsförvaltare. Den 29 maj välkomnades Rafik Tonoyan som fastighetstekniker. Innan dess arbetade han som vaktmästare på Migrationsverket. Stockholm den 31 maj 2017 För mer information, vänligen kontakta: Mikael Rosenberg,

Stadsarkitektkontoret fattade idag beslut om att gå till samråd gällande TryggHems detaljplan för Träkvista Torg på Ekerö. Samrådsprocessen pågår till och med den 2 september. För mer information, besök ekero.se Stockholm den 2 maj 2017 För mer information, vänligen kontakta: Mikael Rosenberg, VD 0733 99 70 50 mr@trygghem.se